Vrste odvjetnički uredi

Prema vrsti usluge
Tip
Rješavanje sporova
Stručnost
Licence i patenti
Банкротство и долговые обязательства
Poslovne usluge
Savjetovanje
Kontroverza oko štete